ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ

  •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
          Τρικέφαλος, Θωρακικός, Πρόσθια μοίρα δελτοειδή
  •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
          Πάγκος, Μπάρα
  •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
          rate

Θέλετε περισσότερα; Απλά εγγραφείτε...

Μείνετε συνδεδεμένοι

FitnessMania.gr

Επικοινωνήστε