ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΖΥΓΟ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Τρικέφαλος, Θωρακικός, Πρόσθια μοίρα δελτοειδή
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Δίζυγο
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Τρικέφαλος, Θωρακικός, Πρόσθια μοίρα δελτοειδή
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Μπάρα
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ ΣΤΟ TRX

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Τρικέφαλος, Κοιλιακοί
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        TRX
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΡΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Τρικέφαλος
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Μπάρα
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

Θέλετε περισσότερα; Απλά εγγραφείτε...

Μείνετε συνδεδεμένοι

FitnessMania.gr

Επικοινωνήστε