ΠΙΕΣΕΙΣ ΙΣΙΟ ΜΠΑΡΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Θωρακικός, Τρικέφαλος, Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Μπάρα
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΜΠΑΡΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Θωρακικός, Τρικέφαλος, Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Μπάρα
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΠΙΕΣΕΙΣ ΙΣΙΟ ΑΛΤΗΡΕΣ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Θωρακικός, Τρικέφαλος, Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Αλτήρες
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΝΗ ΑΛΤΗΡΕΣ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Θωρακικός, Τρικέφαλος, Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Πάγκος, Αλτήρες
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

Θέλετε περισσότερα; Απλά εγγραφείτε...

Μείνετε συνδεδεμένοι

FitnessMania.gr

Επικοινωνήστε