ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής πίσω μοίρα
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Όργανα Γυμναστηρίου
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

TRX W

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής, Υπακάνθιος
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        TRX
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

TRX T

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής πίσω μοίρα
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        TRX
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

TRX Y

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        TRX
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

Θέλετε περισσότερα; Απλά εγγραφείτε...

Μείνετε συνδεδεμένοι

FitnessMania.gr

Επικοινωνήστε