ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΥΦΤΑ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής πίσω μοίρα
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Αλτήρες
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΡΣΕΙΣ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Αλτήρες
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΤΗΡΕΣ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής πρόσθια μοίρα
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Αλτήρες
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

ΟΡΘΙΑ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ

 •   Μυϊκές ομάδες που συμμετέχουν:  
        Δελτοειδής, Τραπεζοειδής άνω μοίρα
 •   Απαιτούμενος Εξοπλισμός:  
        Μπάρα
 •   Επίπεδο Δυσκολίας:  
        rate

Θέλετε περισσότερα; Απλά εγγραφείτε...

Μείνετε συνδεδεμένοι

FitnessMania.gr

Επικοινωνήστε